پارامترهای تست فلوک چیست ؟ چگونه آن ها را تحلیل کنیم؟

در این مقاله پیرو مقالات قبل در مورد تست فلوک قصد داریم بصورت عمیق تر به این موضوع بپردازیم

و پارامترهای تست فلوک را بیان کرده و در مورد تحلیل این پارامترها با هم به صحبت بنشینیم.

ما در شکل زیر قسمت های مختلف یک نمونه تست فلوک را شماره گذاری کرده و با استفاده از این شماره ها به توضیح پارامترهای تست فلوک می پردازیم.

\"\"

بخش های مختلف پارامترهای تست فلوک

تحلیل پارامترهای تست فلوک قسمت ۱ در شکل بالا:

 • cable ID

شناسه ای که کارشناس شبکه حین تست برای نامیدن یا شناسایی یک قطعه کابل تعیین نموده است.

شما از روی این نام می توانید بفهمید که تست مربوط به کدام قطعه کابل می باشد.

 • Date/Time:

تاریخ و ساعت تست

 • Headroom:

هدروم: اگر بخواهیم با یک پارامتر کلی کیفیت کابل را بررسی کنیم هدروم  را بررسی می کنیم.

هدروم فاصله بین محدوده استاندارد و نتیجه تست کابل با واحد دسی بل است.

پس به طور کلی هر قدر هدروم بزرگتر باشد لینک بهتری در اختیار داریم.

 • Test Limit:

مبنای مقایسه پارامترهای کابل را با محدوده مجاز تعیین می نماید.

 • Cable Type:

نوع کابل(UTP,FTP,SFTP) تحت تست را نشان می دهد که توسط اپراتور وارد می شود.

 • Calibration Date:

تاریخ کالیبراسیون دستگاه را نشان می دهد.

 • Operator:

نام کاربر

 • Software Version:

نسخه نرم افزار دستگاه

 • Limit Version:

محدوده نسخه

 • NVP:

NVP مخفف Nominal Velocity of Propagation  یکی از پارامترهای تست فلوک است

که به نسبت سرعت انتشار سیگنال در کابل به سرعت انتشار نور گفته می شود.

به دو صورت ۰٫۷۲c یا ۷۲% نمایش داده می شود .

تمام کابل های شبکه استاندارد دارای NVP بین ۰٫۶c و ۰٫۹c هستند.

 • Model:

مدل دستگاه فلوک

 • Main S/N:

شماره سریال دستگاه اصلی

 • Remote S/N:

شماره سریال دستگاه ریموت که به سر دیگر کابل وصل می شود.

 • Main Adapter:

مدل آداپتور سمت دستگاه اصلی

 • Remote Adapter:

مدل آداپتور سمت دستگاه فرعی

نکته:    لازم به ذکر است که متناسب با نوع تست آداپتورهای مربوطه به دستگاه وصل می شود.

این آداپتورها از یک سمت به دستگاه و از سمت دیگر به کابل وصل می شوند.

تحلیل پارامترهای تست فلوک قسمت ۲ در شکل بالا:

در ستون سمت چپ پارامترها، محدوده و واحد اندازه گیری آنها ذکر شده است

و در ستون سمت راست زوجی که مقادیر مربوط به آن است

داخل [] ذکر شده و مقدار اندازه گیری شده آن آورده شده است.

 • Length

یکی از پارامترهای تست فلوک است که طول کابل بر حسب فوت محدود به ۲۹۵ فوت باید باشد

چیزی حدود ۹۵ متر مقابل این خط طول زوج ۷ و ۸ را اندازه گیری کرده و مقدار ۲۸۷ رانشان می دهد.

این مقدار حدودی است زیرا بر اساس تاخیر سیگنال الکتریکی محاسبه شده است.

پس از همینجا مشخص گردید که اگر طول کابل شما بیش از ۹۵ متر باشد قطعا مورد تایید فلوک نیست

و حتی اگر کابل هیچ مشکلی نداشته باشد آن را پاس نخواهد کرد.

شما می توانید دستگاه را طوری تنظیم کنید که به جای فوت مقادیر طول را بر حسب متر نمایش دهد.

 • Propagation Delay

یکی از پارامترهای تست فلوک  که تاخیر در انتشار به مدت زمانی گفته می شود

که یک سیگنال نیاز دارد تا از یک سر سیم به انتهای آن منتقل شود و واحد آن نانوثانیه می باشد.

 • Delay Skew

یکی از پارامترهای تست فلوک است که نمایش دهنده ی میزان اختلاف زمان انتشار سیگنال در سریع ترین زوج سیم با کندترین زوج سیم است.

با توجه به اینکه ممکن است خلوص در زوج سیم ها یکسان نباشد

و یا شرکت سازنده کابل شبکه از موارد مختلفی در ساخت زوج سیم ها استفاده کند ، انجام این تست ضرورت می یابد .

این تست در شبکه هایی که می خواهند استاندارد گیگابیت اترنت را اجرا کنند

از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که در این شبکه ها از هر ۴ زوج سیم برای ارسال دیتا استفاده می شود .

به طور کلی میزانDelay Skew نباید از ۵۰ نانو ثانیه در یک کابل شبکه ۱۰۰ متری بیشتر باشد .

 •  Resistance

یکی از پارامترهای تست فلوک است که میزان مقاومت کابل را نشان می دهد که با طول کابل رابطه مستقیم دارد .

هدف از انجام این تست این است که مطمئن شویم در اثر اتصالات اشتباه ، مقاومت بیش از حد در کابل ایجاد نشود .

هر چه مقدار مس کابل بیشتر شود عدد نمایش داده شده کمتر و هر چه خلوص کابل کمتر باشد ،

مقاومت نیز افزایش پیدا می کند.

 • Insertion Loos

یکی از پارامترهای تست فلوک است .

با توجه به اینکه سیگنالی که در کابل ارسال می شود دارای یک انرژی می باشد

و هرچه در طول کابل پیش می رود از میزان انرژی آن کاسته می شود .

این گزینه میزان کاهش انرژی سیگنال در سمت گیرنده را بررسی می کند.

 

تحلیل پارامترهای تست فلوک قسمت ۳در شکل بالا:

درقسمت سوم سه ستون اصلی وجود دارد که دوتای دوم آن با یک خط از هم جدا شده اند.

و در مقابل آن مقادیر بدترین میزان مجاز با دو مقدار برای Main و SR و بعد از یک خط بدترین مقدار اندازه گیری شده

روی کابل تحت تست اینبار هم برای Mainو SR درج شده است.

Main مقدار اندازه گیری شده سمت دستگاه اصلی و SR مقدار اندازه گیری شده سمت دوم کابل را نشان می دهد.

 • Worst Pair:

شماره سیم ها در بدترین زوج را نشان می دهد.

 • Next:

      مقدار نشتی سیگنال از یک زوج را نشان می دهد.

این نشتی توسط زوج های دیگر وابسته به فاصله ای که از این زوج دارند دریافت و اندازه گیری می شود.

در حالی که همه فکر می کنند نویز از بیرون وارد شبکه می شود

نشتی ناشی از زوج ها بر روی یکدیگر بزرگترین عامل نویز در سیستم های کابل کشی شبکه است.

 نشتی میان دو زوج ۳۶ و ۴۵ در دو سمت و برای میزان مجاز و اندازه گیری شده نمایش داده میشود.

دو ردیف بعدی فرکانس تست و محدوده را نشان می دهد.

برای اتصال کیستون حداقل مقدار باید کابل لخت شود.

در کابل تا جای ممکن تای زوج ها باز نشود و بین آنها فاصله نیفتد.

اگر میزان نشتی دریافتی روی یک زوج در سمت فرستنده اندازه گیری شود این پارامتر Next نامیده می شود

و اگر در سمت گیرنده سیگنال دریافت شود به آن FEXT گفته می شود.

 • PS Next:

این مشخصه اندازه گیری نیست بلکه محاسبات است.

که از جمع Next مربوط به ۴ زوج سیم به دست می آید.

در حالیکه Next مربوط به بدترین زوج می باشد،

این محاسبه اثر نشتی تجمعی مربوط به زوج های دیگر بر روی یک زوج را بر اساس Next اندازه گیری شده در بخش قبل محاسبه نموده است.

ردیف های بعدی دوباره فرکانس و محدوده را بیان نموده است که از این به بعد از یادآوری آن پرهیز می کنیم.

تحلیل پارامترهای تست فلوک قسمت ۴:

 • RLمخفف Return loss :

قدرت سیگنال انعکاسی را نشان می دهد.

در حالت ایده ال هیچ وقت سیگنال نباید منعکس شود اما وقتی به مانعی برخورد می کند انعکاس رخ نی دهد.

تا شدن یا گره خوردن کابل در طول مسیر منجر به انعکاس سیگنال شود.

اتصالات نیز باعث برگشت سیگنال می شوند.

تغییر کیفیت کابل در طول مسیر نیز همین نتیجه را به همراه خواهد داشت.

لازم به ذکر است  این پارامتر نمایش دهنده ی میزان سیگنال برگشتی به سمت فرستنده می باشد

که از اختلاف امپدانس کابل یا کانکتور نیز به وجود می آید و در صورت کشیدگی بیش از حد کابل یا مشکل در کانکتور این تست پاس نمی شود.

تحلیل پارامترهای تست فلوک قسمت۵:

این بخش به صورت تصویری طول کابل را به صورت حدودی نمایش می دهد.

حدودی به این دلیل که برای اندازه گیری طول کابل از مدتی که طول می کشد

تا سیگنال الکتریکی به انتهای کابل برسد جهت اندازه گیری استفاده می شود.

 Wire Map قسمت ۶:

این تست یکی از مهم ترین تست های کابل شبکه به شمار می آید

و نمایش دهنده ی سالم بودن زوج سیم ها و تجهیزات پسیو مانند سوکت ، پچ پنل و کیستون ها است .

 Insertion Loss Graph قسمت ۷:

این نمودار افت کابل را در فرکانس های مختلف به صورت تصویری بر روی نمودار نمایش می دهد.

Next Graph قسمت ۸:

این یکی از شلوغ ترین نمودارهاست که شامل ۶ نمودار برای اندازه گیری تداخل هر زوج کابل با کابل های دیگر است.

همه گراف ها باید بالای خط قرمز باشند.

 RL Graph قسمت ۹:

این نمودار نیز مانند نمودار Next باید بالای خط قرمز باشد و هر قدر فاصله اش بیشتر باشد بهتر است.

برای اطلاعات بیشتر در این موضوع مطالعه کتاب Cabling را به شما پیشنهاد می دهم.

\"\"

در پایان لازم به ذکر است که مجموعه فنی حفاظتی زاویه دید  در فروشگاه خود کابل شبکه با تست فلوک از برند سودن را برای شما همکاران گرامی تهیه و عرضه می کند .

منتظر مقالات بعدی مجموعه زاویه دید باشید.

نویسنده: اعظم صالحی( کارشناس ارشد رمز و IT)

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید